Авария на Чкалова и, как следствие, пробка от спуска Жилярди.