Харьков City

Реванш милиции? Новая аттестация возвращает в полицию старые кадры

https://2day.kh.ua/revansh-militsii-novaya-attestatsiya-vozvrashhaet-v-politsiyu-starye-kadry/