Харьков City

У трети не прошедших аттестацию сотрудников полиции карьера остановилась

https://2day.kh.ua/u-treti-ne-proshedshih-attestatsiyu-sotrudnikov-politsii-karera-ostanovilas/